Medlemsregler / stadgar

Regler (vett och etikett) som gäller på resor arrangerade av eller genom Scandinavian Overlanding Adventure.

 1. Ledaren för respektive arrangemang har det överordnade ansvaret för deltagarna. Ledarens ord följs till punkt och pricka. Eventuella oenigheter hanteras ögonblickligen mellan dem oenigheten har uppstått.
 2. Alla deltagare skall ha monterat minimum en brandsläckare och första förbandsutrustning i respektive fordon.
 3. Deltagande fordon skall vara försäkrade, registrerade och besiktade (eu-kontrollert). Fordon som inte uppfyller dessa krav, kan nekas deltagande.
 4. Deltagande fordon skall ha monterat, eller innehålla minimum en radio enhet. VHF/UHF, 27mhz eller PMR 446.
 5. Vid färd på allmän väg respekteras vägtrafikslagen i respektive land. Detta är deltagarens ansvar. Minimum avstånd mellan fordon skall vara 50 meter. Vid behöv skall det lämnas utrymme för att släppa fram annan trafik.
 6. Vid färd utanför allmän väg följs terrängkörningslagen i respektive land. Där som djupa spår uppstår, skall dessa återställas på bästa sätt.
 7. Vid eventuella konflikter mellan utomstående personer och deltagare på våra resor, skall ledaren för arrangemanget omedelbart kontaktas då denna är att anse som en talesperson för Scandinavian Overlanding Adventure.
 8. Vid övernattning i fält är respektive deltagare ansvarig för att lämna sin plats så som den såg ut när vi ankom. Avfall skall tas med, och lämnas vid godkända platser.
 9. Var deltagare är ansvarig för att packa det som står uppfört som gemensamt material för var resa.
 10. Deltagande fordon skall ha på monterat medlemsmärke.

 

 

 

Regler som gäller på vårt forum

Generellt

Overlanding.nu är inte ansvariga för eventuella postade meddelanden/inlägg/ämnen. Vi går inte goda för, eller garanterar riktigheten, fullständigheten och nyttan av meddelanden/inlägg/ämnen, och är heller inte ansvariga för innehållet i något inlägg.

Inlägg uttrycker den enskilde författaren åsikter och synpunkter, och inte nödvändigtvis synpunkter från övriga användare. Alla användare som anser att ett postat meddelande/inlägg eller ämne är stötande, uppmuntras att kontakta oss omedelbart via e-post/PM eller använda ”rapport” knappen som finns nedanför varje inlägg. Vi har möjlighet att omedelbart ta bort stötande meddelanden och vi kommer att göra allt för att göra det inom en rimlig tid, där som vi bedömer att ett avskaffande är nödvändigt.

Du har godkänt genom din registrering som medlem på Overlanding.nu, att du inte kommer att använda detta forum för att lägga ut eller posta material som är medvetet felaktiga och/eller kränkande, vulgära, ,rasistiska, hatiskt, trakasserande, obscena, profana, sexuellt orienterade, hotande, inkräktande på en persons privatliv, eller på annat sätt bryter någon lag.

Moderator och administrators roller

Overlanding.nu har till alla tider flera moderatorer och administratörer vars uppgift är att dels se till att våra regler följs, förmedla sin kunskap och inte minst vara till hjälp för att lösa eventuella tvister eller tekniska problem med/på Overlanding.nu.

Moderator har inte myndighet att ilägga straff vid eventuellt övertramp på någon/några av reglerna till Overlanding.nu. En moderator har en ren rapporteringsmyndighet till första tillgängliga administratör.

En administratör kan ilägga straff ovanför eventuell medlem i form av:

 1. förbud mot att posta/svara på inlägg.
 2. Administratör måste godkänna alla poster till en medlem
 3. Förbud mot att logga in på Overlanding.nu för 1dag/vecka/mnd
 4. Förvisa medlemmen från Overlanding.nu för 1dag/vecka/mnd/år eller för alltid.

En administratör är pliktad att informera var medlem om eventuellt straff.

Close