Oppdater 03.09.2019

1. Generelt

1.0.1  Ved kontakt med oss angående din bestilling er det kun du som hoved bestiller som har rettigheter til å gjøre endringer i din bestilling. Vennligst ha ordrenummer og/eller bestillingsnummer tilgjengelig ved kontakt.

1.0.2  Når sluttbetaling har kommet Overlanding.nu i hende og så snart vi har administrert din bestilling, sender vi deg en e-post med informasjon om din ordre. Vi administrerer normalt bestillinger innen 24 timer fra bestillingstidspunktet.

1.0.3  Vi reserverer oss for tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll, samt forbeholder oss retten til å kontakte bestilleren innen 24 på timer på hverdager for eventuelle endringer av bestillingen. I de tilfeller hvor penger er debitert et kort eller en bankkonto, kan det ta opp til flere bankdager før pengene er tilbakebetalt på kontoen. Observer at dette er bankens egne regler og ingenting vi kan påvirke.

1.0.4  Ved bestilling i helgen eller på helligdager, har vi rett til å komme tilbake til deg førstkommende virkedag.

1.0.5  Reisedokumenter leveres til den samme e-postadressen du oppga ved bestilling. 

1.0.6  Vi har ikke ansvar for tekster, informasjon m.m. som andre parter, f.eks. leverandører, bookingsystem eller reisemagasin produserer.

1.0.7  Dersom det på eller i nærheten av ditt reisemål inntreffer en miljøkatastrofe, streik eller annen inngripende hendelse som gjør at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres, kan vi som formidlere ikke holdes ansvarlig for dette.

1.0.8  For øvrig gjelder norske lover og reguleringer.

2. Kundens ansvar

2.0.1  Som kunde er du ansvarlig for å lese igjennom reisevilkårene før kjøp.

2.0.2  Som kunde er det ditt ansvar å kontrollere at du har mottatt bekreftelse/reisedokumenter innen 24 timer eller førstkommende virkedag. Dersom du ikke har mottatt reisedokumenter, ber vi deg ta kontakt med oss omgående.

2.0.3  Det er ditt ansvar som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter, pass, visum, nødvendige vaksiner og eventuelt andre dokumenter som kreves.

2.0.4  Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse og telefonnummer, samt å lese nøye igjennom informasjonen vi gir deg. Etter bestilling og frem til hjemkomst må du jevnlig kontrollere innboksen tilhørende e-postadressen som du har oppgitt i bestillingen, da vi normalt informerer om for eksempel endring av flytider via e-post.

2.0.5  Det er veldig viktig at du oppgir korrekt e-postadresse ettersom vi ikke er ansvarlige for følger av feilaktige opplysninger, eller om ditt personlige spamfilter eller andre undermapper sorterer bort e-poster vi sender.

2.0.6  Som kunde er du pliktig til å påpeke feil eller mangler på plass for at vi skal kunne hjelpe til med å ordne opp i problemet. Se videre punkt 10.

2.0.7  Som kunde er du før du gjennomfører bestillingen, pliktig til å opplyse om viktig informasjon som kan være avgjørende for at du skal kunne gjennomføre reisen.

2.0.8  Som kunde er du ansvarlig at kjøretøy er forsikret og eu-godkjent.

3. Bestilling

3.0.1  Du må være minst 18 år for å bestille reise på vår hjemmeside.

3.0.2  Vi kan ikke håndtere bestillinger med kun barn/ungdommer under 18 år.

3.0.3  Din bestilling er ikke bindende så lenge du ikke gjennomfører en.

3.0.4  Bestillingen blir automatisk avbooket om du ikke sluttfører din betaling eller velger fakturering før den tiden som angis ved booking.

4. Betaling

4.0.1  Du må være minst 18 år for å kunne betale på vår hjemmeside.

4.0.2  På betalingssiden fremgår vilkårene for betaling av din spesifikke bestilling.

4.0.3  Dersom du oppgir ukorrekte opplysninger, kan du i ettertid kreves å betale kostnader som oppstår.

4.0.4  Vi er ikke ansvarlige for betalinger som ikke har kommet oss i hende på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.

4.0.5  Din bestilling må sluttføres inn tidspunktet som oppgis ved bestilling. Om et kjøp ikke er sluttført innen dette tidspunktet, blir din reise automatisk avbestilt.

4.0.6  Vi benytter en såkalt SSL-kryptering. Dette beskytter all betalingsdata inkl. kortnummer, mot at uvedkommende skal kunne lese dette.

5. Priser

5.0.1  Prisene inkluderer skatter og avgifter som er kjent ved bestillingstidspunktet og inngår i bestillingen.

5.0.2  Lokale skatter og avgifter kan forekomme, som f.eks. veiskatt, parkeringsavgifter, ferjer etc. Disse betales lokalt på egen hånd.

5.0.3  Som formidler reserverer vi oss mot eventuelle pris- og billettendringer fra hoteller, campingplasser og/eller andre leverandører.

5.0.4  Ved lang transit (grensepassager, båt eller andre hinder) er overnatting eller annen kompensasjon ikke inkludert.

6. Ombooking/endring

6.0.1  Eventuelle endringer på bestilling må gjøres i god tid før utreise/hjemreise, og senest to virkedager før reisen skal gjennomføres.

7. Avbestilling ved kjøp av reiser eller deltagande på treff i regi av Overlanding.nu

7.0.1  Angrerett ved kjøp av reiser og treffer i regi av Overlanding.nu ges intill 14 dager etter bestilling. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

7.0.2  Det gis ikke noe refusjon ved avbestilling av reiser eller treffer i regi av Overlanding.nu.

8. Pass, visum og vaksiner

8.0.1 Som reisende er du selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, nødvendige vaksiner og andre eventuelle dokumenter som kreves.

8.0.2 Dersom barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene eller om foreldre/foresatte har annet etternavn enn barnet, vennligst observer at visse destinasjoner krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt leverandøren eller ambassaden for det aktuelle landet.

8.0.3 Vi er ikke ansvarlige for merkostnader som kan påløpe den reisende dersom visumsøknaden avvises. Det er ambassaden eller konsulatet i respektive land som håndterer visumærender. Reisende som ikke har godkjente reisedokumenter kan bli nektet ombordstigning eller innreise.

8.0.4 Som reisende er du selv ansvarlig for alle kostnader som tilkommer grunnet bristene i overnevnte formaliteter.

9. Reiseforsikring

9.0.1  Vi anbefaler alle som reiser utenlands å ha en form for reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser.

10. Angrerett ved kjøp av varer

10.0.1  Angrerett på kjøpte varer hos Overlanding.nu gis in till 14 dager etter bestilling.

10.0.2  I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. 

10.0.3  Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. 

10.0.4  Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen hånd- tering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. 

10.0.5  For å kunne bruke angreretten må du underrette oss Overlanding.nu Ekornveien 14, 3112 Tønsberg Tlf.: 92296554 / Epost: info@overlanding.nu 

Kjøps- og reisevilkår Overlanding.nu

Oppdater 03.09.2019


1. Generelt

1.0.1  Ved kontakt med oss angående din bestilling er det kun du som hoved bestiller som har rettigheter til å gjøre endringer i din bestilling. Vennligst ha ordrenummer og/eller bestillingsnummer tilgjengelig ved kontakt.

1.0.2  Når sluttbetaling har kommet Overlanding.nu i hende og så snart vi har administrert din bestilling, sender vi deg en e-post med informasjon om din ordre. Vi administrerer normalt bestillinger innen 24 timer fra bestillingstidspunktet.

1.0.3  Vi reserverer oss for tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll, samt forbeholder oss retten til å kontakte bestilleren innen 24 på timer på hverdager for eventuelle endringer av bestillingen. I de tilfeller hvor penger er debitert et kort eller en bankkonto, kan det ta opp til flere bankdager før pengene er tilbakebetalt på kontoen. Observer at dette er bankens egne regler og ingenting vi kan påvirke.

1.0.4  Ved bestilling i helgen eller på helligdager, har vi rett til å komme tilbake til deg førstkommende virkedag.

1.0.5  Reisedokumenter leveres til den samme e-postadressen du oppga ved bestilling. 

1.0.6  Vi har ikke ansvar for tekster, informasjon m.m. som andre parter, f.eks. leverandører, bookingsystem eller reisemagasin produserer.

1.0.7  Dersom det på eller i nærheten av ditt reisemål inntreffer en miljøkatastrofe, streik eller annen inngripende hendelse som gjør at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres, kan vi som formidlere ikke holdes ansvarlig for dette.

1.0.8  For øvrig gjelder norske lover og reguleringer.

2. Kundens ansvar

2.0.1  Som kunde er du ansvarlig for å lese igjennom reisevilkårene før kjøp.

2.0.2  Som kunde er det ditt ansvar å kontrollere at du har mottatt bekreftelse/reisedokumenter innen 24 timer eller førstkommende virkedag. Dersom du ikke har mottatt reisedokumenter, ber vi deg ta kontakt med oss omgående.

2.0.3  Det er ditt ansvar som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter, pass, visum, nødvendige vaksiner og eventuelt andre dokumenter som kreves.

2.0.4  Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse og telefonnummer, samt å lese nøye igjennom informasjonen vi gir deg. Etter bestilling og frem til hjemkomst må du jevnlig kontrollere innboksen tilhørende e-postadressen som du har oppgitt i bestillingen, da vi normalt informerer om for eksempel endring av flytider via e-post.

2.0.5  Det er veldig viktig at du oppgir korrekt e-postadresse ettersom vi ikke er ansvarlige for følger av feilaktige opplysninger, eller om ditt personlige spamfilter eller andre undermapper sorterer bort e-poster vi sender.

2.0.6  Som kunde er du pliktig til å påpeke feil eller mangler på plass for at vi skal kunne hjelpe til med å ordne opp i problemet. Se videre punkt 10.

2.0.7  Som kunde er du før du gjennomfører bestillingen, pliktig til å opplyse om viktig informasjon som kan være avgjørende for at du skal kunne gjennomføre reisen.

2.0.8  Som kunde er du ansvarlig at kjøretøy er forsikret og eu-godkjent.

3. Bestilling

3.0.1  Du må være minst 18 år for å bestille reise på vår hjemmeside.

3.0.2  Vi kan ikke håndtere bestillinger med kun barn/ungdommer under 18 år.

3.0.3  Din bestilling er ikke bindende så lenge du ikke gjennomfører en.

3.0.4  Bestillingen blir automatisk avbooket om du ikke sluttfører din betaling eller velger fakturering før den tiden som angis ved booking.

4. Betaling

4.0.1  Du må være minst 18 år for å kunne betale på vår hjemmeside.

4.0.2  På betalingssiden fremgår vilkårene for betaling av din spesifikke bestilling.

4.0.3  Dersom du oppgir ukorrekte opplysninger, kan du i ettertid kreves å betale kostnader som oppstår.

4.0.4  Vi er ikke ansvarlige for betalinger som ikke har kommet oss i hende på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.

4.0.5  Din bestilling må sluttføres inn tidspunktet som oppgis ved bestilling. Om et kjøp ikke er sluttført innen dette tidspunktet, blir din reise automatisk avbestilt.

4.0.6  Vi benytter en såkalt SSL-kryptering. Dette beskytter all betalingsdata inkl. kortnummer, mot at uvedkommende skal kunne lese dette.

5. Priser

5.0.1  Prisene inkluderer skatter og avgifter som er kjent ved bestillingstidspunktet og inngår i bestillingen.

5.0.2  Lokale skatter og avgifter kan forekomme, som f.eks. veiskatt, parkeringsavgifter, ferjer etc. Disse betales lokalt på egen hånd.

5.0.3  Som formidler reserverer vi oss mot eventuelle pris- og billettendringer fra hoteller, campingplasser og/eller andre leverandører.

5.0.4  Ved lang transit (grensepassager, båt eller andre hinder) er overnatting eller annen kompensasjon ikke inkludert.

6. Ombooking/endring

6.0.1  Eventuelle endringer på bestilling må gjøres i god tid før utreise/hjemreise, og senest to virkedager før reisen skal gjennomføres.

7. Avbestilling ved kjøp av reiser eller deltagande på treff i regi av Overlanding.nu

7.0.1  Angrerett ved kjøp av reiser og treffer i regi av Overlanding.nu ges intill 14 dager etter bestilling. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

7.0.2  Det gis ikke noe refusjon ved avbestilling av reiser eller treffer i regi av Overlanding.nu.

8. Pass, visum og vaksiner

8.0.1 Som reisende er du selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, nødvendige vaksiner og andre eventuelle dokumenter som kreves.

8.0.2 Dersom barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene eller om foreldre/foresatte har annet etternavn enn barnet, vennligst observer at visse destinasjoner krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt leverandøren eller ambassaden for det aktuelle landet.

8.0.3 Vi er ikke ansvarlige for merkostnader som kan påløpe den reisende dersom visumsøknaden avvises. Det er ambassaden eller konsulatet i respektive land som håndterer visumærender. Reisende som ikke har godkjente reisedokumenter kan bli nektet ombordstigning eller innreise.

8.0.4 Som reisende er du selv ansvarlig for alle kostnader som tilkommer grunnet bristene i overnevnte formaliteter.

9. Reiseforsikring

9.0.1  Vi anbefaler alle som reiser utenlands å ha en form for reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser.

10. Angrerett ved kjøp av varer

10.0.1  Angrerett på kjøpte varer hos Overlanding.nu gis in till 14 dager etter bestilling.

10.0.2  I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. 

10.0.3  Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. 

10.0.4  Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen hånd- tering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. 

10.0.5  For å kunne bruke angreretten må du underrette oss Overlanding.nu Ekornveien 14, 3112 Tønsberg, Norge Tlf.: 92296554 / Epost: info@overlanding.nu 

11. Premium medlemskap

11.0.1  Premium medlemskap gir deg mulighet og delta på våre reiser og treffer til en rabattert pris. Du får blant annet tilgang til flere områder på vårt forum.

11.0.2  Medlemskapet fornyes automatisk hvert år frem til du selv aktivt velger og avslutte medlemskapet. Du kan når som helst avslutte, men fordelene løper fram til medlemskapet utløper på dato.

11.0.3  Medlemskapet kan avsluttes på følgene måter: 1. På dine kundesider på www.overlanding.nu/forum. 2. Send en epost till info@overlanding.nu.

11.0.4  Inbetalt beløp for premium medlemskap refunderes ikke ved avslut.

———————————

Terms of purchase and travel Overlanding.nu

Update 03.09.2019

1. In general

1.0.1 When contacting us regarding your order, only you as the principal orderer have the rights to make changes to your order. Please have order number and / or order number available on contact.

1.0.2 When the final payment arrives Overlanding.nu and as soon as we have managed your order, we will send you an email with information about your order. We normally manage orders within 24 hours from the time of order.

1.0.3 We reserve the right for technical problems and price errors beyond our control, and reserve the right to contact the customer within 24 hours of business days for any changes to the order. In cases where money is debited to a card or bank account, it can take up to several banking days for the money to be refunded to the account. Please note that these are the bank’s own rules and nothing we can influence.

1.0.4 When ordering at the weekend or on holidays, we have the right to return to you the next business day.

1.0.5 Travel documents are delivered to the same email address you provided when booking.

1.0.6 We are not responsible for texts, information etc. as other parties, e.g. suppliers, booking system or travel magazine manufactures.

1.0.7 If, at or near your destination, an environmental disaster, strike or other intervening event occurs that prevents the planned trip, we as intermediaries cannot be held responsible for this.

1.0.8 Otherwise, Norwegian laws and regulations apply.

2. Customer Responsibility

2.0.1 As a customer, you are responsible for reading through the travel conditions prior to purchase.

2.0.2 As a customer, it is your responsibility to verify that you have received confirmation / travel documents within 24 hours or the next business day. If you have not received travel documents, please contact us immediately.

2.0.3 It is your responsibility as a traveler to ensure that you have valid travel documents, passports, visas, necessary vaccines and any other documents required.

2.0.4 You as a customer are obliged to provide the correct e-mail address and telephone number, as well as to read carefully through the information we give you. After ordering and until you return home, you must regularly check the inbox of the e-mail address that you specified in the order, as we normally inform about, for example, changing flight times via e-mail.

2.0.5 It is very important that you provide the correct e-mail address, as we are not responsible for the consequences of incorrect information or whether your personal spam filter or other sub-folders sort out e-mails we send.

2.0.6 As a customer, you are obliged to point out errors or omissions in order for us to help resolve the problem. See further paragraph 10.

2.0.7 As a customer, before you complete your booking, you are obliged to provide important information that may be essential for you to complete your journey.

2.0.8 As a customer you are responsible for the vehicle being insured and EU-approved.

3. Order

3.0.1 You must be at least 18 years old to book travel on our website.

3.0.2 We cannot handle orders with only children / adolescents under 18 years.

3.0.3 Your order is not binding as long as you do not complete one.

3.0.4 The booking will be automatically canceled if you do not finalize your payment or choose invoicing before the time stated on booking.

4. Payment

4.0.1 You must be at least 18 years of age to pay on our website.

4.0.2 The payment page states the terms for payment of your specific order.

4.0.3 If you provide incorrect information, you may subsequently be required to pay any costs incurred.

4.0.4 We are not responsible for any payments that have not occurred to us due to technical issues beyond our control.

4.0.5 Your order must be completed at the time stated when ordering. If a purchase is not completed by this time, your journey will be automatically canceled.

4.0.6 We use a so-called SSL encryption. This protects all payment data, including card numbers, against unauthorized persons being able to read this.

5. Rates

5.0.1 The prices include taxes and fees that are known at the time of booking and are included in the booking.

5.0.2 Local taxes and fees may apply, such as road tax, parking fees, ferries etc. These are paid locally on your own.

5.0.3 As an intermediary, we reserve ourselves against any price and ticket changes from hotels, campsites and / or other suppliers.

5.0.4 In the case of long transit (border crossing, boat or other obstacle) accommodation or other compensation is not included.

6. Re-booking / change

6.0.1 Any changes to the booking must be made well in advance of departure / departure, and no later than two working days before the journey must be completed.

7. Cancellation of purchases of travel or participation on meetups with Overlanding.nu

7.0.1 Right of cancellation when purchasing travel and meetupss under the auspices of Overlanding.nu is granted up to 14 days after booking. We will make the refund with the same payment method you used for the original transaction, unless you have explicitly agreed otherwise with us.

7.0.2 There is no refund for cancellation of trips or meetups under the auspices of Overlanding.nu.

8. Passports, visas and vaccines

8.0.1 As a traveler you are responsible for having a valid passport, visa, necessary vaccines and any other documents required.

8.0.2 If children under the age of 18 are to travel with adults other than their parents / guardians, alone or if parents / guardians have a surname other than the child, please note that certain destinations require written approval from the parents. For more information, please contact the supplier or embassy of the country in question.

8.0.3 We are not responsible for additional costs that may accrue to the traveler if the visa application is rejected. The embassy or consulate in the respective countries handles visa dues. Travelers who do not have approved travel documents may be denied boarding or entry.

8.0.4 As a traveler you are responsible for all costs incurred due to the deficiencies in the above formalities.

9. Travel insurance

9.0.1  We advise anyone traveling abroad to have some form of travel insurance to protect against unforeseen incidents.

10. Undoing rights when purchasing goods

10.0.1  Right of cancellation of purchased goods at Overlanding.nu is filed until 14 days after ordering.

10.0.2  In all cases, you will not be charged any fees as a result of the refund. We may withhold the refund until we have recovered the goods, or until you have provided documentation that the goods have been returned, or until one of these times occurs first. You must return the goods or deliver them to us, without undue delay and in any case within 14 days of the day you notified us that you would withdraw from the agreement.

10.0.3  We will make a refund with the same means of payment that you used in the original transaction, unless you have explicitly agreed otherwise with us.

10.0.4  You must bear the direct costs of returning the goods. You are responsible only for any reduction in the value of the goods that results from a different handling of the goods than the one necessary to determine their nature, properties and function.

10.0.5  In order to use the right of withdrawal you must notify us Overlanding.nu Ekornveien 14, 3112 Tonsberg, Norway Tel .: 92296554 / Email: info@overlanding.nu

11. Premium membership (Premium medlemskap)

11.0.1  Premium membership gives you the opportunity and participate in our travels and hits at a discounted price. Among other things, you can access several areas of our forum.

11.0.2  Membership is renewed automatically every year until you actively choose and end your membership. You can cancel at any time, but the benefits run until your membership expires.

11.0.3  The membership can be terminated in the following ways: 1. On your customer pages at www.overlanding.nu/forum. 2. Send an email to info@overlanding.nu.

11.0.4  Fee for  premium membership will not be refunded upon termination.