';

Julbordet 2018 – Vad hände, EGENTLIGEN däruppe i Värmland…?